Terms and conditions

Produkter og tjenester udbydes af:

Jon.dk ApS
Aaskildevej 2
4050 Skibby

Kontakt os på jon@jon.dk 

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med Post eller fragtmand.

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort samt ved elektronisk fakturering (EAN). 

Alle priser er i danske kroner og excl. moms med mindre andet er angivet.

Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Jon.dk ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Typisk er licensen personlig, men der kan gives tilladelse til at kurset tages sammen som kollegagruppe, op til 25 personer.

Faste abonnementer, herunder medlemsskab af Klub Trivsel, forny automatisk ved udløb, med mindre medlemskabet opsiges senest dagen før udløb. Medlemsskabet forny til den pris aftalen blev indgået til, med mindre der er varslet prisstigning seneste 30 dage inden udløb. Dette gælder også justeringer for inflation.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan regne med, at vi passer på dine personoplysninger. Jon.dk's privatlivspolitik betyder, at vi respekterer de personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler gennem dine gratis abonnementer eller fra køb af vores produkter eller ydelser eller fra din øvrige kontakt med os.

1. Om Jon.dk ApS

I denne privatlivspolitik vil enhver henvisning til Jon.dk, vi, os eller vores betyde Jon.dk ApS.

I denne privatlivspolitik vil enhver henvisning til du og dig betyde den person, hvis personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler. Dette omfatter enhver, der kontakter os i forbindelse med de produkter og ydelser, vi leverer, eller i øvrigt har kontakt med os, herunder for eksempel gennem vores webside www.jon.dk (websiden), www.100tips.dk og www.happyways.com 

2. Hvilke personoplysninger indsamles?

Vi kan indsamle og behandle oplysninger om dig, herunder:

 • dit navn
 • din fødselsdato/dit cpr nummer
 • dine telefonnumre (herunder mobiltelefonnummer)
 • din e-mailadresse og postadresse
 • dine betalingsoplysninger
 • din beskæftigelse
 • oplysninger du har afgivet ved udfyldning af formularer på Jon.dk's webside
 • oplysninger om dit besøg på websiden og de handlinger, du foretager på websiden
 • eventuelle oplysninger og/eller billeder, som vi modtager, når du bruger Jon.dk's online kurser
 • eventuelle andre oplysninger, som du til enhver tid måtte afgive frivilligt til os.

Disse oplysninger vil primært blive indsamlet fra dig på frivillig basis, men vi kan også indhente dem på lovlig vis fra andre kilder, herunder for eksempel andre personer, som du har bemyndiget til at afgive oplysninger på dine vegne (fx leder eller kolleger), tredjeparts serviceudbydere og øvrige tredjeparter. Sådanne oplysninger kan også kombineres med oplysninger fra offentlige kilder.

Vi kan også indsamle personoplysninger om dig fra din brug af andre af Jon.dk's websider eller ydelser.

Vores retsgrundlag for behandlingen af dine sundhedsoplysninger er dit udtrykkelige samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Bemærk venligst, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke. Vi behandler også dine personoplysninger, når viderebehandling er nødvendig for, at Jon.dk kan forfølge legitime interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandling er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, hvori du som den registrerede er part, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt, for eksempel for at lave en aftale med dig eller sende dig ydelsesrelaterede meddelelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3. Hvordan anvendes disse oplysninger?

Jon.dk kan bruge dine personoplysninger til følgende formål:

 • emails og nyhedsbreve
 • invitationer til kurser, webinarer og andre events
 • levering af vores produkter og ydelser til dig
 • gennemførelse af kundetilfredsundersøgelser så vi løbende kan forbedre vores ydelser til dig
 • til udvikling og forbedring af vores produkter og ydelser, for eksempel gennem undersøgelser, analyser og planlægning
 • underretning af dig om ændringer i vores produkter og ydelser
 • besvarelse af dine forespørgsler
 • behandling og opbevaring af personoplysninger, der relaterer sig til dine kredit-/debetkort og bestillingsoplysninger for at kunne udføre din bestilling og ekspedere eventuelle betalingsforespørgsler eller tilbagebetalinger
 • sikkerhedskontroller til beskyttelse mod ulovlige handlinger ved eller efter dine køb eller bestillinger for at kunne forebygge og opdage strafbare handlinger. Vi kan for eksempel foretage verifikationskontroller for at identificere eventuelle uoverensstemmelser heri med dine betalingsoplysninger
 • besvarelse af og ekspedition af eventuelle krav anlagt mod os
 • brug af cookies og datatrafikoplysninger som anført i afsnit 7 nedenfor
 • efterlevelse af lovgivning eller retsforskrifter, der gælder for Jon.dk, herunder forebyggelse og/eller opdagelse af manglende efterlevelse
 • opretholdelse af fortegnelser med henblik på skattemæssige spørgsmål, efterlevelse af gældende lovgivning, svarskrifter ved anmeldelse af krav eller andre selskabsrelaterede formål
 • håndtering og administration af forsikringskrav.

For at kunne levere de ovenfor beskrevne produkter og ydelser til dig opbevarer vi kopier af dine personoplysninger i Jon.dk.

Hvis du ikke registrerer dig online som kunde, men i stedet kontakter os via vores webside (og/eller pr. e-mail til jon@jon.dk), afgiver du dine personoplysninger til os, herunder din e-mailadresse, dit navn og dine kontaktoplysninger. Disse kan også omfatte sundhedsoplysninger, i det omfang at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

Du kan også blive bedt om at afgive personoplysninger hvis du tilmelder dig en konkurrence på vores webside. Vi bruger kun disse oplysninger til at give et svar, evaluere feedback eller forbedre websiden.

Hvis du blot er inde og orientere dig på vores webside, indsamler vi ikke nogen oplysninger, der kan identificere dig ved navn. Vi indsamler imidlertid oplysninger ved brug af cookies og/eller datatrafik, der anvender IP-adresser eller anden form for numerisk identifikation med henblik på navigation på og brug af websiden.

Se afsnit 7 nedenfor for flere oplysning om vores brug af cookies.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysninger opbevares af Jon.dk indtil du beder os slette dem.

5. Med hvem deles personoplysningerne?

Vi videregiver somme tider dine personoplysninger til en tredjepart, herunder i følgende tilfælde:

 • Vi kan videregive personoplysninger til eksterne bureauer og organisationer, herunder politiet og anden ordensmagt, til forebyggelse og opdagelse af svig (herunder svigagtige handlinger) og strafbare handlinger. Disse eksterne aktører kan sammenholde de oplysninger, vi har givet dem, med offentlige og private databaser, og de kan føre en oversigt over sådanne kontroller til brug for fremtidige sikkerhedskontroller.
 • Vi kan videregive personoplysninger til vores forsikringsgivere i tilfælde af, at der anlægges eller kunne anlægges et krav mod os.
 • Vi kan videregive visse personoplysninger til din arbejdsgiver.
 • Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart for at efterleve en eventuel juridisk forpligtelse (herunder retskendelser) eller for at håndhæve andre aftaler, vi måtte have med dig, eller for at beskytte Jon.dk's rettigheder, ejendom og sikkerhed eller tilsvarende for vores kunders, medarbejderes eller tredjeparters vedkommende.

6. Hvordan behandles personoplysninger?

Dine personoplysninger kan blive overført til, opbevaret og behandlet i et eller flere lande uden for EØS.

For så vidt angår overførsler af dine personoplysninger til tredjeparter uden for EØS, træffer vi yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Disse omfatter EU-Kommissionens standardkontrakter, som vi indgår med de relevante modtagere af dine personoplysninger.

Derudover træffer vi enhver rimelig foranstaltning til at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet tilstrækkeligt i henhold til de krav, der følger af dansk databeskyttelseslovgivning.

7. Jon.dk's cookie-politik

Jon.dk bruger cookies til at forbedre driften af vores webside. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik som følger længere nede på siden.

8. Hvordan opdaterer eller ændrer man personoplysninger?

Du kan opdatere eller ændre dine ved at kontakte  jon@jon.dk.

9. Hvilke rettigheder har du?

Du har visse rettigheder som registreret hos Jon.dk, herunder muligheden for at:

 • få adgang til dine personoplysninger – vi kan opkræve et gebyr for dette i det omfang det er er lovligt at gøre det
 • berigtige dine personoplysninger, hvis disse er urigtige eller ufuldstændige
 • slette dine personoplysninger og forhindre viderebehandling i specifikke tilfælde, og hvor der ikke findes lovlig grund til at fortsætte opbevaring og behandling af disse oplysninger Sådanne tilfælde omfatter for eksempel:
 • hvor personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • hvor du trækker dit samtykke tilbage
 • hvor du gør indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger
 • blokere eller stoppe behandlingen af personoplysninger. Selvom vi i disse tilfælde fortsat må opbevare dine personoplysninger, må vi ikke viderebehandle dem, hvis du anmoder om at få dem blokeret
 • flytte, overføre eller portere dine personoplysninger til en anden organisation; og
 • gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger:
 • hvis behandlingen er baseret på legitime interesser eller udførelsen af en opgave i samfundets interesse/opgave forbundet med offentlig myndighedsudøvelse
 • behandling sker med henblik på direkte markedsføring
 • behandling sker til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenfor nævnte rettigheder bedes du kontakte jon@jon.dk. Endelig kan du indsende en klage til det danske Datatilsyn via websiden: www.datatilsynet.dk


10. Hvilke valg har du?

Jon.dk må gerne bruge dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med vores produkter og ydelser.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer for modtagelse af markedsføringsmateriale via link i alle nyhedsbreve.

Du kan også afmelde din modtagelse af markedsføringsmateriale pr. e-mail fra os ved at klikke på Afmeld-linket i de respektive e-mails vi sender dig, og følge instrukserne heri.

11. Beskyttelse af personoplysninger

Vi anvender forskellige former for sikkerhedsteknologi og -procedurer for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang eller brug.

Selvom moderne sikkerhedsforanstaltninger er effektive, findes der ikke et fysisk eller elektronisk sikkerhedssystem, der er fuldstændigt sikkert. Vi kan ikke garantere fuldstændig sikkerhed i vores databaser, og vi kan heller ikke garantere, at de oplysninger, du giver os, ikke bliver opfanget, når de fremsendes til os via internettet. Enhver fremsendelse sker på eget ansvar og risiko.

Hvis dine personoplysninger opfanges eller vores database udsættes for uberettiget adgang eller brug, kan vi ikke gøres ansvarlige for eventuelt misbrug af dine personoplysninger som følge deraf.

Vi har ingen indflydelse på indholdet på tredjeparters websider eller de ressourcer, der linkes til fra vores webside, og vi påtager os intet ansvar for disse tredjeparter eller for deres praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af sådanne websider eller ressourcer.

12. Opdatering af Jon.dk's privatlivspolitik

Vi kan til enhver tid opdatere denne Beskyttelse af personoplysninger. Eventuelle opdateringer gælder fra det øjeblik, de meddeles på vores webside. Skulle Jon.dk, ønske at bruge andre personoplysninger end dem, der er anført i den privatlivspolitik, der er gældende på tidspunktet for indsamlingen af data, vil meddelelse om eventuelle ændringer blive slået tydeligt op på Jon.dk's webside, og du vil også modtage en besked på e-mail.

13. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til Jon.dk's privatlivspolitik, bedes du skrive til jon@jon.dk.

Du kan også kontakte Jon.dk ApS, Aaskildevej 2, 4050 Skibby.

Senest opdateret 30. januar 2019
Cookie politik

Cookies
Hos Jon.dk ApS bruger vi cookies til at gøre vores webside mere brugervenlig for dig. Ved at bruge siden, accepterer du brugen af cookies som beskrevet herunder.

Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet første gang du besøger websiden, for at din computer/smartphone kan genkendes næste gang du besøger websiden.

Der findes to typer af cookies:

 • Sessionscookies, som slettes så snart du forlader en webside.
 • Persistent cookies, som bliver lagret på din computer/smartphone/tablet med et på forhånd fastsat udløbstidspunkt.

Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som f.eks. en virus) og cookies får ikke adgang til programmerne på din computer.

Brug af cookies på jon.dk
På www.jon.dk bruger vi cookies til at forbedre adgangen til indholdet og brugeroplevelsen. Det er kun Jon.dk ApS der har adgang til oplysningerne.

Disse cookies vil ikke blive brugt til at indsamle information.

Hos Jon.dk ApS installerer vi selv nogle cookies, men vi anvender også cookies fra følgende leverandører:

 • Unoeuro.com (webhosting, optimerer brugeroplevelsen)
 • Google Analytics (gemmer oplysninger, når du browser på vores webside)

Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan bruge websiden i dens fulde omfang uden cookies.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.jon.dk, kan du i de fleste nye browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websider du vil blokere cookies fra.

Vejledninger fra de mest almindelige browsere
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

Safari OS X
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-­?9

Firefox
http://support.mozilla.org/en-­?US/kb/Cookies?s=cookies&r=0&e=es&as=s

Android
http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Blackberry
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/33213/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Windows telefon
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx

Du kan læse mere om cookies i cookiesbekendtgørelsen.

Opdateret 30. januar 2019.